Skip to content

Eiendomsforvaltning tuftet på
mer enn 100 års erfaring

 

 

Skjerpet konkurranse, strengere myndighetskrav. Fordelene ved stordrift blir derfor større. Her har vi lang og solid erfaring. Vi sørger for kontinuitet, kvalitet, forutsigbarhet og kompetanse i forvaltningen.

Eiendomsforvaltning omfatter drift, vedlikehold, intern kontroll, rådgiving, vedlikeholdsplaner, analyser og budsjettering m.m. Du kan fokusere på din virksomhet, vi tar oss av resten.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Både leietakere og eiendommene er best tjent med kontinuitet, kvalitet, forutsigbarhet og kvalitet i den daglige driften. Når du overlater den daglige driften og forvaltningen av din eiendom til L. A. Lund kan du trygt fokusere på egen kjernevirksomhet. Vi har rundt 200 leietakere, hovedsaklig innen lager, logistikk, kontor, automobilindustri og kontor.

Vi har eget personell innen service og administrasjon som er en støttefunksjon for deg. Vi ivaretar alle formelle krav til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og internkontroll og kan være en god samarbeidspartner, enten det er på forvaltningsoppdrag eller prosjekt- og byggeledelse for deg som leietaker eller for andre eiendomsselskaper.

Vi utfører alle tjenester innen forvaltning av eiendommer, som inkluderer vedlikehold og drift, intern kontroll, både innen brann og elektro, rådgivingstjenester knyttet til forvaltning, vedlikeholdsplaner, risikoanalyser, budsjettering for eiendommen og tilstandsanalyse.LA Lund 500x700 Stående 4 Building blue

Internkontroll

Det er strenge krav innen forvaltning, og alle som forvalter, drifter og vedlikeholder eiendom har lovpålagte og stadig skjerpede og kompliserte krav til internkontroll. Det fører til et stadig større ansvar som legges på eiere, styre og administrasjon.

L. A. Lund har bred komperanse på internkontrollforskriftene, deriblant TEK17. Vi er dyktige på å navigere i komplekse regelverk og tar aktivt ansvar for å utarbeide og oppdatere branndokumentasjon, og etablere og vedlikeholde internkontrollsystemer for gårdeiere.

Hver leietaker er ansvarlig for egen virksomhet (ihht. Internkontrollforskriften), men vi tar ansvar for bygget gjennom en egen samarbeidsavtale. Denne er et tillegg til husleiekontrakten, der ansvarsforhold er tydeliggjort.

 

Hver leietaker er ansvarlig for egen virksomhet (ihht. Internkontrollforskriften), men vi tar ansvar for bygget gjennom en egen samarbeidsavtale. Denne er et tillegg til husleiekontrakten, der ansvarsforhold er tydeliggjort.

Du kan være sikker på at eiendommene overholder alle gjeldende regler og lover. Samtidig er du sikret en høy standard for sikkerhet og driftseffektivitet. Internkontroll innen elektro- og brannsikkerhet er spesielt vektlagt i arbeidsmiljøloven (AML), og fastsetter tydelige retningslinjer for å sikre et trygt arbeidsmiljø og forhindre ulykker og skader.

Vi ivaretar og sikrer dine interesser med kompetanse og proaktive internkontroller, og vi håndterer jevnlig tilsyn fra brannvesen og elkontroll.

Brann

L. A. Lund AS skal i sine bygg tilfredsstille myndighetenes forskriftskrav til brann- og ulykkesforebyggende tiltak. Rutiner beskrevet i branndokumentasjonen skal bidra til å hindre at brann eller ulykker oppstår i lokalene, samt begrense skader på mennesker, miljø og materiell i størst mulig grad når en eventuell brann eller ulykke inntreffer

Elektro

L. A. Lund har konkretisert elsikkerhet til å omfatte mer enn forskriftenes definisjon. Omfanget av begrepet elsikkerhet er definiert ut fra risiko for direkte skade, som element i sikring av arbeidsmiljø og som faktor for reduksjon av følgeskade. Sjekkrunder av installatør of vernerunder hos leietaker avdekker eventuelle feil og mangler, som utbedres så tidlig at det ikke oppstår fare for personell og materiell.

Tverrfaglig rådgiving

L. A. Lunds medarbeidere har omfattende erfaring med eiendomsutvikling og -forvaltning, både fra egne porteføljer og som rådgivere for andre eiendomseiere og leietakere. Dette er en kompetanse vi tilbyr gjennom tverrfaglig rådgivingsoppdrag innen bygg, utleie, økonomiske vurderinger ved kjøp og salg, rehabilitering, utvikling og forvaltning.

I noen tilfeller der vi ikke har intern kompetanse har vi et utstrakt nettverk av spesialister som kan bistå, og vi hjelper deg å sikre den mest optimale prosessen for ditt behov.

Andre forvaltningstjenester

Vi tilbyr alle typer tjenester knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold, som også kan omfatte vedlikeholdsplaner, risikoanalyser, budsjettering og tilstandsanalyser. Hva som er aktuelt for deg avhenger helt av dine spesifikke behov. Ta gjerne en uforpliktende prat med oss om du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg!

 

LA Lund 500x700 Stående 20 Woman

Ta gjerne kontakt med oss

Building_1_golden
EIENDOMSUTVIKLING

Vi har gjennom generasjoner bidratt med å rådgi, utvikle og ferdigstille store og små utviklingsprosjekter for våre kunder.

Idea_3_golden
VAKTMESTERTJENESTER

Alle våre vaktmestre har håndtverkerbakgrunn og utfører små og store oppdrag for både leietakere og eiendomsbesittere. 

Card_golden
INVESTERINGSPARTNER

Ønsker du å investere i fremtiden er L. A. Lund et solid selskap. Vår styrke er risikohåndtering og finans, og vi har langsiktige perspektiver i egne investeringer.